Rejonowe Koło Pszczelarzy w Łęczycy

Nasze pasieki

Marek Woźniak
pasieka w Borucicach
opis


Stanisław Maszczyk z żoną Teresą
pasieka w Borucicach

opis

Lech Dopadlik
pasieka w Gledzianówku
opis

Piotr Karczmarek
pasieka w Leźnicy Małej
opis

Przemysław Kaczmarek
pasieka w Starej Sobótce
opis

Andrzej Głonik
pasieka w Goszczynnie
opis

Zbigniew Szymczak
pasieka w Sobótce Starej
opis

Krzysztof Piotrowski
pasieka w Srebrnej
opis

Łukasz Witczak
pasieka w Zdunach
opis

Marian Mikołajczyk z żoną
pasieka w Topoli Szlacheckiej
opis

Zofia Wasiak
pasieka w Witoni
opis


Marcin Pachliński
pasieka w Łęczycy

opis


Jarosław Wasiak
pasieka w Witoni

Historia pszczelarstwa w naszej rodzinie

Historia pszczelarstwa w naszej rodzinie sięga roku 1931, kiedy to mój dziadek Antoni Wasiak został ogrodnikiem i prowadził pasiekę w majątku właściciela ziemskiego Kitla w Nędzerzewie. Po II wojnie światowej dziadek założył własna pasiekę. Pomagał mu syn Mieczysław, który od najmłodszych lat bardzo interesował się życiem pszczół. Mój ojciec mobilizował dziadka i razem prowadzili pasiekę składającą się z kilkunastu rodzin pszczelich. Po śmierci dziadka Antoniego ojciec przewiózł pasiekę z Nędzerzewa do Witoni. Jego zainteresowanie i pasja pszczelarska spowodowała, że w niedługim czasie jego pasieka składała się z 40 rodzin pszczelich. Był aktywnym członkiem koła pszczelarzy w Witoni, odznaczony za działalność na rzecz związku Złotą Odznaką PZP a także wyróżniany za wzorowe prowadzenie pasieki.

Moja mama Zofia była prezesem Koła pszczelarzy w Witoni w latach 1995-1999, jest odznaczona za działalność pszczelarską Złotą Odznaką PZP.

Ja mam ukończony kurs mistrzowski w zawodzie pszczelarza. Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczę w życiu organizacji pszczelarskiej, za co zostałem wyróżniony Srebrna Odznaką PZP oraz zostałem wybrany na prezesa koła pszczelarzy.

Dziś utrzymujemy pszczoły w trzech pasiekach, dwie stacjonują na terenie Doliny rzeki Bzury. Staramy się dorównać mojemu ojcu i dziadkowi, wzorowo prowadzić pasiekę, żeby owoce pochodzące z niej były dla naszych klientów najwartościowszym odżywczym i leczniczym produktem.

Jarosław Wasiak


Ryszard Tyczyński
pasieka w Gledzianowie
opis

Historia pszczelarstwa w naszej rodzinie Historia pszczelarstwa w naszej rodzinie sięga roku 1931, kiedy to mój dziadek Antoni Wasiak został ogrodnikiem i prowadził pasiekę w majątku właściciela ziemskiego Kitla w Nędzerzewie. Po II wojnie światowej dziadek założył własna pasiekę. Pomagał mu syn Mieczysław, który od najmłodszych lat bardzo interesował się życiem pszczół. Mój ojciec mobilizował dziadka i razem prowadzili pasiekę składającą się z kilkunastu rodzin pszczelich. Po śmierci dziadka Antoniego ojciec przewiózł pasiekę z Nędzerzewa do Witoni. Jego zainteresowanie i pasja pszczelarska spowodowała, że w niedługim czasie jego pasieka składała się z 40 rodzin pszczelich. Był aktywnym członkiem koła pszczelarzy w Witoni, odznaczony za działalność na rzecz związku Złotą Odznaką PZP a także wyróżniany za wzorowe prowadzenie pasieki. Moja mama Zofia była prezesem Koła pszczelarzy w Witoni w latach 1995-1999, jest odznaczona za działalność pszczelarską Złotą Odznaką PZP. Ja mam ukończony kurs mistrzowski w zawodzie pszczelarza. Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczę w życiu organizacji pszczelarskiej, za co zostałem wyróżniony Srebrna Odznaką PZP oraz zostałem wybrany na prezesa koła pszczelarzy. Dziś utrzymujemy pszczoły w trzech pasiekach, dwie stacjonują na terenie Doliny rzeki Bzury. Staramy się dorównać mojemu ojcu i dziadkowi, wzorowo prowadzić pasiekę, żeby owoce pochodzące z niej były dla naszych klientów najwartościowszym odżywczym i leczniczym produktem. Jarosław Wasiak Czytaj więcej