Rejonowe Koło Pszczelarzy w Łęczycy

Kontakt

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Łęczycy

siedziba Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witoni,
ul. Szkolna 13, 99-335 Witonia
email: rkp-leczyca@wzp-lodz.nazwa.pl

Zarząd Koła:
Prezes –  Jarosław Wasiak tel. 502 817 900
Wiceprezes – Przemysław Kaczmarek tel. 502165 002
Skarbnik – Krzysztof Piotrowski tel. 663 996 160
Sekretarz – Andrzej Głonik tel. 664 934 690
Członek – Adam Stasiak tel. 500 212 125

Zebrania koła odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 17:00 w siedzibie Koła

Wojewódzki Związek Pszczelarski w Łodzi 90-130-Łodź ul. Narutowicza 59
tel/fax  42 678 92 74; www.wzp-lodz.pl,  e-mail: biuro@wzp-lodz.pl  
godz. pracy: Pn-PT 9:00 – 17:00;

Polski Związek Pszczelarski ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa (pokój 417, 418)
tel/fax 22 826 04 97;  www. pzp.biz.pl, e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl