Rejonowe Koło Pszczelarzy w Łęczycy

13 maja 2019

Kurs bartny

Dwa wieki temu z naszych lasów zniknęli bartnicy. Razem z nimi niemal całkiem przepadły leśne pszczoły. Jest jednak szansa, że znów będzie można usłyszeć miododajne bzyczenie z kłód bartnych i barci

Jest coraz więcej drzewostanów, które mogłyby się spodobać pszczołom. Jeśli dołożymy do tego kłody bartne, w których pszczoły mogłyby zamieszkać, to wymierny efekt szybko da się zobaczyć.

Dzięki przygotowywanemu projektowi mają powrócić dzikie pszczoły. A razem z nimi tradycje bartne. Dwieście lat temu terminy te były w powszechnym użyciu.

Pszczelarze z łęczyckiego chcą reaktywować to rzemiosło i sprawić żeby pszczoły wróciły do lasów i parków podworskich.

Dwóch pszczelarzy z naszego Koła uczestniczyło w kursie bartnym w lasach. Wykonali własnoręcznie kłody bartne, które przywieźli do swoich pasiek. Zdobyli umiejętność posługiwania się nietypowymi narzędziami oraz wiedzę z zakresu prawa bartnego.

Gdzie kończy się pszczelarstwo a zaczyna bartnictwo? odpowiedź jest prosta: Mniej więcej 4 metry nad ziemią, to na tej wysokości dziane (zakładane, wykonywane)  były barcie. Za jedyną asekurację służyły wtedy konopne liny (leziwo) i siła własnych mięśni.

Leziwo to nie jedyne specyficzne narzędzie związane z bartnictwem. Jest jeszcze piesznia do dziania barci, cieślica pogłębiająca otwór albo skobliczek do równania i gładzenia ścian.

Słowem kleczba określano leśne miodobranie odbywające się jesienią. W kodeksie prawa bartnego spisanego w 1616 r. przez starostę łomżyńskiego Stefana Skorodzkiego kleczbę można było rozpocząć od wigilii święta Narodzin Najświętszej Maryi Panny, czyli 8 września. Nawet jeden dzień mógł kosztować życie albo przynajmniej utratę ręki. Prawo bartne traktowało wybierających miód przed wyznaczonym terminem jak złodziei, nawet jeśli podbierali miód ze swoich barci.

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w tym roku wykonane kłody powinny być zasiedlone. Pewnie przez jakiś czas jeszcze nie spróbujemy dzikiego miodu z barci, ale dzikie bzyczenie będzie już można usłyszeć.

O dalszych postępach w zasiedlaniu barci i kłód będziemy informować.

Więcej na: http://bartnictwo.com/pl/2017/11/09/jak-wykonac-klode-bartna/

Kategoria: Aktualności