Rejonowe Koło Pszczelarzy w Łęczycy

13 maja 2019

Wręczenie brązowej odznaki PZP

Pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łęczycy uczestniczyli w uroczystości wręczenia ks. kanonikowi Pawłowi Olszewskiemu, proboszczowi parafii Brochów brązowej odznaki PZP „Zasłużony dla Pszczelarstwa”

 

Na koniec mszy świętej Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łęczycy Pan Jarosław Wasiak powiedział:

Czcigodny Księże Kanoniku, proboszczu Brochowskiej parafii, nasz kapelanie!

Przyjmij słowa uznania i wdzięczności oraz najlepsze życzenia od całej wspólnoty pszczelarskiej Ziemi Łęczyckiej.
Dziękujemy Bogu za dar Twojej obecności wśród nas od blisko 10 lat. Od chwili kiedy wstąpiłeś w szeregi braci pszczelarskiej w 2010 roku organizowałeś dla nas spotkania poprzedzone uroczystą mszą św. w Tumskiej Archikolegiacie z okazji Święta Świętego Ambrożego – Patrona Pszczelarzy.

Dziękujemy za głoszone słowa Bożego, podczas tych spotkań,  które niezwykle głęboko przeniknęło do naszych pszczelarskich serc.

Byłeś jednym z pierwszych, którzy przyczynili się do  Reaktywacji Koło Pszczelarzy w Łęczycy – spotkanie założycielskie odbyło się na Twojej plebanii 31 sierpnia 2013 roku. Zostałeś wtedy wybrany do pełnienia funkcji w Zarządzie Koła.

Kiedy w 2017 roku podjęliśmy uchwałę o ufundowaniu i nadaniu sztandaru dla naszego Koła jako  pierwszy przekazałeś pierwszą ofiarę pieniężną na ten cel.

1 lipca ubiegłego roku przeżywaliśmy uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Koła Pszczelarzy w Łęczycy, podczas uroczystości organizowanej przez samorząd gminy Witonia pn. „Jak pszczoły do ula…”.  Sztandar dla naszej pszczelarskiej społeczności jest ogromnie ważnym symbolem wierności i służby pszczelarskiej, przypomina historię i tradycję naszego regionu – ziemi łęczyckiej od 1956 roku.          

W związku z tą uroczystością zostało przyznanych przez Zarząd Polskiego Związku Pszczelarzy w Warszawie kilka odznaczeń dla pszczelarzy naszego Koła. Jedno z nich ma trafić dziś do ks. Pawła.

Za chwilę dokonam odznaczenia, a na zakończenie życzymy księdzu obfitych Bożych łask przede wszystkim dużo zdrowia, radości z posługi duszpasterskiej, dużo sił, byś dalej mógł wykonywać swoje powołanie i zrealizować wszystkie zamierzenia  i plany, także te pszczelarskie. Do życzeń dołączamy naszą modlitwę o błogosławieństwo na dalszą drogę kapłańską.                                                              

                                                                       Szczęść Boże!

Kategoria: Aktualności