Rejonowe Koło Pszczelarzy w Łęczycy

Regionalny Produkt Tradycyjny

„Miody z Doliny Rzeki Bzury”

Po dwuletnich staraniach naszego Koła udało się uzyskać wpis na listę produktów regionalnych i tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi miodów z terenu ziemi łęczyckiej pod nazwą „Miody z Doliny Rzeki Bzury” w dniu 30 listopada 2017roku. 

Pierwsze dokumenty na temat jakość, wyjątkowych cechach i właściwościach wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji oraz pochodzenia miodów z terenu ziemi łęczyckiej zaczęto zbierać już w roku 2013. Były to dokumenty, które pochodziły z prywatnych zbiorów pszczelarzy, w szczególności od byłych prezesów Koła w Łęczycy Józefa Balawajdera i Jana Kopki. Zebrano także wiele informacji o tradycji spożycia miodów na naszym terenie podczas udziału naszych przedstawicieli w różnego rodzaju uroczystościach organizowanych przez samorządy gmin na terenie powiatu oraz prywatnych spotkaniach.  Mieszkańcy wypełnili podczas tych spotkań  i uroczystościach kilkadziesiąt ankiet o tradycji spożycia miodu w ich rodzinach z podaniem ulubionych gatunków i sposobu spożycia. Na podstawie tych ankiet ustalono od jak dawna i w jaki sposób spożywano miód i inne produkty pszczele. Mieszkańcy podzielili się wieloma cennymi przepisami jak wykorzystują miód w swoich domostwach, przekazali także wiele anegdot, przysłów i powiedzeń o pszczołach i miodzie.

Rodzaje miodów wpisanych na listę: rzepakowy, wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, nektarowo-spadziowy.

Przez teren powiatu łęczyckiego przebiega siedliskowy obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru oznaczona jako „Pradolina Warszawsko-Berlińska Obszar Natura 2000”. Najważniejsza z rzek tego terenu Bzura sprawia, że jej dolina jest silnie zatorfiona, pokryta mozaiką szuwarów turzycowych, ziołoroślami i roślinnością łąkową. Połączenie liściastego kompleksu leśnego ze specyfiką klimatu doliny rzeki Bzury wpływa na niepowtarzalny mikroklimat tego obszaru. Mieszkańcy od dawna korzystając z tych warunków zajmowali się bartnictwem, a następnie pszczelarstwem. Poszczególne gatunki miodu pozyskiwane są przede wszystkim z kwiatostanu rozległych łąk, spadzi z pobliskiego lasu liściastego. Pozyskiwanie miodu pszczelego w łęczyckim jest tradycją, często rodzinną i wielopokoleniową trwającą od lat 20. XX w. Miody pozyskiwane są nadal tradycyjnymi metodami, jednak z wykorzystaniem postępu technologicznego. Pasieki są pod stałą opieką weterynaryjną, a miody nie podlegają jakimkolwiek zabiegom zmniejszającym ich naturalny skład. Pszczelarze posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz odpowiednie higieniczne warunki, w jakich pozyskują produkty pszczele.  Miody pozyskiwane są w sposób tradycyjny na zimno, krystalizują w sposób naturalny. W zależności od pory roku i okresu kwitnienia poszczególnych roślin, wyróżniany jest miód: wiosną – mniszkowy i rzepakowy, latem – akacjowy, lipowy, spadziowy i wielokwiatowy. Ostatnie miodobranie odbywa się w połowie sierpnia, a resztę miodu zostawia się pszczołom na własne potrzeby. Obszarem produkcji miodów z doliny rzeki Bzury jest teren do 2 km od granic Pradoliny Warszawski-Berlińskiej ograniczony od wschodniej strony dopływem rzek Ochni i Moszczenicy do rzeki Bzury i dalej na południe do miejscowości Piątek. Od strony zachodniej miejscowościami: Smolice-Łęka-Leźnica Mała. Tradycja spożycia miodów w regionie doliny rzeki Bzury jest kultywowana przez cykliczne święto w gminie Witonia pn. „Jak pszczoły do ula…”. Jest to coroczna uroczystość, na której prezentowane są produkty pszczele, ich wartości odżywcze, lecznicze oraz wyroby kulinarne z ich wykorzystaniem. Przeprowadzane są również warsztaty i prelekcje dla młodzieży szkolnej i mieszkańców, co sprzyja popularyzowaniu znaczenia pszczół miodnych w środowisku naturalnym.